NILP ઓનલાઈન એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી

Pravin Dabhani
0

Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice

Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.

It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges together with "Diya", the friendly in app assistant.

Diya listens to children when they read and offers realtime positive feedback when they read well and helps them out when they get stuck - even when offline & without data!

Features:
Works Offline : Once downloaded, it works offline, so it does not use any data.
Safe : Since the app is made for children, there are no ads, and all sensitive information stays only on the device.
Free: The app is completly free to use and has a vast library of books with different reading levels from Pratham Books, Katha Kids & Chhota Bheem, with new books added regularly.
Games: Educational games within the app, make the learning experience fun.
In-App Reading Assistant: Diya, the in-app reading assistant helps children read out loud and provides positive reinforcement when they read correctly, and help wherever they get stuck.
Multi Child Profile: Multiple children can use the same app and create their individual profiles to track their own progress.
Personalised: The app recommends the right level of difficulty books to each child depending on their reading level.

Languages available :
With Read Along, children can read a variety of fun and engaging stories in different languages including:
• English
• Hindi (हिंदी)
• Bangla (বাংলা)
• Urdu (اردو)
• Telugu (తెలుగు)
• Marathi (मराठी)
• Tamil (தமிழ்)
• Spanish (Español)
• Portuguese (Português)

With just 10 minutes of fun & practice every day, inspire your child to become a reading star for life! 

 નવભારત સાક્ષરતા કાર્યક્રમ અંતર્ગત

NILP ઓનલાઈન એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી

આચાર્ય શ્રી ઓ માટે સંપુર્ણ જાણકારી

https://youtu.be/GIJP-TgVUXc

🖕🖕🖕

દરેક શાળાઓ સુધી શેર કરશો

NILP એપ્લિકેશનમાં સર્વે કેવી રીતે કરશો ? ટેગ કેવી રીતે કરશો ? જુઓ આ વીડિયો

અગત્યની લીંક 

NILP પોર્ટલ પર ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રશન માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.  

અગત્યની લીંક

NILP એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લીંક

NILP

NILP PORTAL

તમને મળેલ PASSWORD થી SCHOOL USER

SCHOOL USER અમે બનાવી દીધા છે

SCHOOL સર્વેયર તરીકે શાળા ના શિક્ષક ની નિમણુક કરવી

તમારા મો નંબર અને PASSWORD થી NILP માં LOGIN થવું

LOGIN થયા પછી જે માહિતી ભરવાની થાય તે શાળા ના જે શિક્ષક ની સર્વેયર તરીકે નિમણૂક કરી તે શિક્ષક ની માહિતી ભરવી

જમણી બાજુ ખૂણા માં શાળા ના PRINCIPAL નું નામ હસે

સર્વેયર ની માહિતી ભર્યા પછી સર્વેયર શિક્ષક ના ફોન માં 

NILP APP DOWNLOAD કરાવવી


APP ખોલ્યા પછી

સર્વેયર ઉપર OK કરવું


OK કર્યા પછી જે નિરક્ષર છે તે નિરક્ષર ના વડા ની માહિતી ભરવી

ID તરીકે ચુંટણી કાર્ડ નો NUMBER લખવો

કુટુંબ ના વડા જો ભણાવવા માગતા હોયતો તેમાં ત્રણ OPTION હસે


NONE

LEARNER

VT

JO કુટુંબ ના વડા ભણાવવા માગતા હોય તો કુટુંબ ના વડા ની માહિતી ભરતી વખતે કુટુંબ ના વડા માં 

VT માં OK કરવું


આ માહિતી ભર્યા પછી


ADD MEMBER મા OK કરવું


ADD MEMBER મા જે નિરક્ષર છે તેની વિગત ભરવી

 LEARNER ઉપર OK કરવું

જો કુટુંબ ના વડા ભણાવવા તૈયાર ના હોય તો તેમના કુટુંબ માંથી કોઈ પણ એક વ્યક્તિ ની નિમણુક VT તરીકે કરી શકશો


તમામ ના પુરાવા તરીકે માત્ર ચૂંટણી કાર્ડ ના નંબર નો ઉપયોગ કરવા વિનંતી

NILP- New India Literacy Programme


The Government of India has approved a new centrally-sponsored scheme, the 'New India Literacy Programme (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)' for the period during FYs 2022-2027 to cover all the aspects of 'Education For All' (erstwhile termed as Adult Education) to align with National Education Policy 2020 and also with that of Budget Announcements FY 2021-22 which mandated to enable increased access of resources, online modules covering the entire gamut of adult education will be introduced.


The objectives of the scheme are to impart not only Foundational Literacy and Numeracy but also cover other components that are necessary for a citizen of the 21st century. These include Critical life skills (including financial literacy, digital literacy, commercial skills, health care and awareness, child care and education, and family welfare); Vocational skills development (to obtain local employment); Basic education (including preparatory, middle, and secondary stage equivalency) and Continuing education (including engaging holistic adult education courses in arts, sciences, technology, culture, sports, and recreation, as well as other topics of interest for local learners, such as more advanced material on critical life skills).


The scheme will be implemented through volunteerism on online mode. Training, orientations, workshops of volunteers will be organized through a face-to-face mode. All material and resources shall be provided digitally for easy access for registered volunteers through easily accessible digital modes, viz, TV, radio, cell phone-based free/open-source apps/portals, etc.


The scheme will cover non-literates of the age of 15 years and above in all States/UTs in the country. The target for Foundational Literacy and Numeracy for FYs 2022-27 is 5 (five) crore learners @ 1.00 crore learners per year by using Online Teaching, Learning and Assessment System (OTLAS) which is to be implemented in collaboration with the National Informatics Centre, NCERT and NIOS where a learner may register him/herself with essential information like name, date of birth, gender, mobile number, Aadhaar number etc. for online teaching, learning and, assessment.

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !