ધોરણ 1 થી 8 ના બાળકોને મળતી શિષ્યવૃત્તિની વિગત, દરેક જાતિના બાળકોને કેટલી શિષ્યવૃત્તિ મળે છે અને કેટલી ગણવેશ સહાય મળે છે તેની માહિતી.

Pravin Dabhani
0

 ધોરણ 1 થી 8 ના બાળકોને મળતી શિષ્યવૃત્તિની વિગત, દરેક જાતિના બાળકોને કેટલી શિષ્યવૃત્તિ મળે છે અને કેટલી ગણવેશ સહાય મળે છે તેની માહિતી.

Udise+ ફોર્મ માં વિદ્યાર્થીઓની માહિતી અપડેટ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી

EBC, SEBC, NTDNT, ST

:::

2021-'22 સુધી મળતી

શિષ્યવૃતિ + ગણવેશ

ધો. 1 થી 8 કુમાર= 500+600=1100

ધો. 1 થી 5 કન્યા= 500+600=1100

ધો. 6 થી 8 કન્યા= 750+600=1350

SC કુમાર, કન્યા

ધો. 1 થી 8

= 3000+600=3600.

EBC, SEBC, NTDNT, ST

:::

2022-'23 થી મળતી

શિષ્યવૃતિ + ગણવેશ

ધો. 1 થી 8 કુમાર= 750+900=1650

ધો. 1 થી 5 કન્યા= 750+900=1650

ધો. 6 થી 8 કન્યા= 1000+900=1900

SC કુમાર, કન્યા

ધો. 1 થી 8

= 3500+900=4400.

ક્યાં બાળકોને કેટલી શિષ્યવૃતિ આવે તે અહીંયાંથી નોંધી લેશોજી...

વર્ષ 2022-23 ની શિષ્યવૃત્તિની વિગત 

ધોરણ ૧ થી ૫ ના બક્ષીપંચ જાતિના કુમાર અને કન્યાઓને તેમજ બક્ષીપંચ જાતિના ધોરણ 6 થી 8 ના કુમાર અને કન્યાઓને  કેટલી શિષ્યવૃત્તિ મળે છે તેની વિગત જોઈએ

બક્ષીપંચ

6 થી 8 કુમાર

750 શિષ્યવૃત્તિ+900 ગણવેશ = 1650

6 થી 8 કન્યા

1000 શિષ્યવૃત્તિ+900 ગણવેશ = 1900

1 થી 5 તમામ

750 શિષ્યવૃત્તિ+900 ગણવેશ = 1650

હવે અનુસૂચિત જનજાતિના ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ છ થી આઠ ના કુમાર અને કન્યાઓને કેટલી શિષ્યવૃત્તિ અને કેટલી ગણવી સહાય મળે છે તે જોઈએ

અ.જ.જા. - 

*1 થી 5 તમામ*

900 ગણવેશ +750 શિષ્યવૃત્તિ = 1650

*6 થી 8 કુમાર*

900 ગણવેશ +750 શિષ્યવૃત્તિ = 1650

*6 થી 8 કન્યા*

900 ગણવેશ +1000 શિષ્યવૃત્તિ = 1900

હવે અનુસૂચિત જાતિના ધોરણ 1 થી 8 ના કુમાર અને કન્યાઓને કેટલી શિષ્યવૃત્તિ મળે છે તે જોઈએ

અ.જા. 

1 થી 8 

3500 શિષ્યવૃત્તિ +900 ગણવેશ = 4400 

શિષ્યવૃત્તિ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ ફોટો જુઓ.

Unicaf has already awarded more than 100 million USD in scholarships

Unicaf is a global educational organisation based in Europe, offering scholarships to eligible candidates to pursue academic qualifications with its partner universities, currently the University of Suffolk in the UK, the Liverpool John Moores University also in the UK, California University, Riverside Extension in the USA and multi-campus Unicaf University in Africa. 

Other than the fully online programmes offered through the partner universities Unicaf offers several taught programmes at the Unicaf University campuses.

The Unicaf Scholarship Programme has awarded so far over $100 million worth of scholarships to more than 60,000 eligible applicants in 156 countries around the world. The scholarships are awarded to talented individuals who are financially challenged to reduce the cost of tuition fees considerably; the remaining fees are paid in easy instalments as part of tailor-made, affordable payment plans.

Unicaf facilitates the global online delivery of study material for Bachelor, Master’s or Doctoral degrees through its state-of-the-art digital platform and Virtual Learning Environment (VLE). Online learning is gaining ground as an efficient way to impart new knowledge, skills and qualifications, which is suitable for people living away from urban centres, for family carers and homemakers, for people with disabilities and for working professionals who cannot give up their careers and salaries to earn new qualifications, to get a promotion or to find a better job. 

The Unicaf VLE, available through any mobile or desktop device, enables access to study materials 24/7, regular contact with tutors, access to extensive e-libraries, and networking with students and professionals in many different countries and cultures. Online delivery of course material through the Unicaf VLE employs modern technologies and methods (like audio podcasts, videos, quizzes, group projects and more), which assist learning by making it more enjoyable and interesting.  

Unicaf operates rolling admissions, which means that students can register for any programme offered through Unicaf throughout the year. Teaching is in modules, which allow students to explore in-depth one topic at a time before moving to the next, and to take some time off, if needed, to deal with pressing work or family matters. 

The four main advantages of studying through Unicaf are Affordability, Flexibility, Accessibility and Credibility.

Unicaf is physically present through learning centres or university campuses in various African countries (Egypt, Ghana, Kenya, Malawi, Morocco, Nigeria, Uganda, Zimbabwe, South Africa, Zambia, DRC) and also has offices in Europe. Unicaf scholars can use the facilities at the learning centres to study and meet fellow students.

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !