શું તમે રોજગારીની શોધમાં છો ?Are you looking for employment?

Pravin Dabhani
0

 શું તમે રોજગારીની શોધમાં છો ?Are you looking for employment?

Anubandham brings Job Seeker and Employer together at one platform

Important Link

પોલીસ કર્મચારીઓને પગાર વધારામાં શું શું મળશે ? વાંચો a ઓફિસિયલ પ્રેસ બ્રીફ

પોલીસ કર્મચારીઓ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વની જાહેરાત વાંચવા અહી ક્લિક કરો 

રોજગાર નોંધણી માટે અનુબંધન પોર્ટલ પર રજી્ટ્રેશન કરવા અહી ક્લિક કરો.

અનુબંધન પોર્ટલ પર રજી્ટ્રેશન કેવી રીતે કરશો તેની માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો.

"ANUBANDHAM" A New Umbrella for Bridging Aspirant’s Needs through Direct Hiring between job Applicants & eMployers.

“Anubandham” is an initiative from the Directorate of Employment & Training (DET), Government of Gujarat. The App is primarily focused to connect the opportunities with the aspirations of the youth of the State. Anubandham facilitates Job Seekers and Job Providers through auto-matching in a highly transparent and user-friendly manner. This app is also supported by the Anubandham initiative of the department. Mobile App “Anubandham” facilitates users to find and apply for a suitable job posted by the recruiters and job providers. Alerts and Notifications make them informed about their scheduled interviews and recent happening on the portal. The easy job posting, resume parser, Job Application tracking, schedule management, and advance search based on the sectors and functional areas are key features of the App.

Rich user-interface and advanced functionality are an integral part of the app and enabling a better experience.

Career App with 1057 hours of career content launched


This App provides authentic and unbiased information to make a career and educational decision. This App aggregates information on careers, colleges, vocational institutes, entrance examinations, and scholarships.

The app is best suited for students from class 9-12 in government schools of Gujarat.

Features :

1) Career Directory: Every career is shown as career clusters and career pathways. A career pathway will take you to the depth of the career by giving information in the snapshot and detailed article

2) College Directory: College listing, program, and courses will take you to the immense opportunities in universities and vocational institutes

3) Entrance Exam Directory: Exams Like NEET, JEE and UPSC are famous but this directory will open your mind to the world of exams which will help you in college admissions

4) Scholarship, Competition, and Fellowships: Every school going student will be benefited by the information in the directory which helps support your education, build your resume and equip you for the future opportunities

Career information is available in English.

This App has been created by Aasman foundation.

GOG has developed a policy for providing assistance to Startups and Innovation

Government of Gujarat has developed a policy for providing assistance to Startups/ Innovation. Under this scheme, any individual/ group of individuals having innovative idea/ Concept will be eligible and/ or Universities/ education institutions, Incubation Centre/ PSUs/ R&D Institutions/ Private and other establishments will be eligible as an institution to support and mentor to innovators as approved by Committee. Startups in an economy's technology sectors is an important indicator of technological performance for several reasons.

A CSP is a vision to provide one stop solution for citizens of Gujarat State.


A Common Services Portal (CSP – Digital Gujarat Portal) is a vision to provide one-stop solution for all G2C Services for citizens of Gujarat State. As a part of this vision, this Department intended to integrate Home Department, Women & Child Development ,Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Revenue Department, Education Department and Social Justice and Empowerment Department G2C Services in this application.

Unified Mobile Application for New-age Governance


UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) is envisaged to make e-governance 'mobile first'. It is developed by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and National e-Governance Division (NeGD).

                                                                                                     

It is an evolving platform designed for citizens of India to offer them access to the pan-India e-Gov services from the Central, State, Local Bodies, and Agencies of government on app, web, SMS, and IVR channels.

 

Key Features:

- Unified Platform: It brings together all government departments and their services on a single platform to provide better and easier services to citizens.

- Mobile First Strategy: It aligns all government services with the mobile first strategy to leverage mobile adoption trends.    

- Integration with Digital India Services: It provides seamless integration with other Digital India Services like Aadhaar, DigiLocker, and PayGov. Any new such service will automatically be integrated with the platform.

- Uniform Experience: It is designed to enable citizens to discover, download, access, and use all government services easily.

- Secure and Scalable: It supports Aadhaar-based and other authentication mechanisms for service access. The sensitive profile data is saved in an encrypted format and no one can view this information.               

 

Key Services:

UMANG provides easy access to a plethora of Indian government services ranging from – Healthcare, Finance, Education, Housing, Energy, Agriculture, Transport to even Utility and Employment and Skills.

 

Key Benefits for Citizens:

- Single-Point Ubiquitous Access: All government services are available for citizens on a unified platform for easy access through multiple online and offline channels (SMS, email, app, and web).      

- More for Less: Only a single mobile app needs to be installed instead of each app of each department.

- Convenience: Citizens do not even need to install or update the app again to avail government services if more services are added to the platform.

- Saving of Time and Money: Citizens can anytime and anywhere avail these services through their mobile phones, desktops, and laptops without any need for visiting the department office and standing in queues.

- Uniform Experience: All the government services including payment-based transactions provide secure and uniform experience.

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !