School of Excellence Program All Important Documents.

Pravin Dabhani
0

 Gunotsav 2.0 and School of Excellence Program  All Important Documents.

✅ *🔹Google Pay App વડે ઘરે બેસીને દરરોજ 500 થી 2000 રૂપિયા કમાઈ શકો છો.. જાણો કેવી રીતે?*

સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ અંતર્ગત દ્વિતીય સત્ર માટે મિશન કાર્યક્રમ માટેનો પરિપત્ર

પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ગયા વર્ષે સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે કામ કર્યું હોય તેવા શિક્ષક કે આચાર્યને દ્વિતીય સત્ર માટે સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે મિશન કાર્યક્રમમાં કામ કરવા માટે નિમણૂક કરવા બાબતનો પરિપત્ર

દ્વિતીય સત્ર માટે સ્કૂલ ઇન્સ્પેક્ટર નું લિસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

All Importanat Documents For School Of Excellence 

Document List For School Of Excellence

  1. Baseline Assessement 
  2. SDP ( School Development Plan, Shala Vikas Yojna )
  3.  Disaster Management File ( Aapti ane Vyavasthapan File )
  4.  Check List For SOE
  5. Monthly Attendance file
  6. PAT DATA Analysis File for 1 to 5
  7.  PAT DATA Analysis File for 6 to 8
  8.  FLN and PAT File for Principal

*ગુણોત્સવ ની તૈયારી*

વર્ષ:૨૩-૨૪

✅છેલ્લી સામયિક કસોટી ની પરિણામ શીટ,ઉત્તરવહી પ્રશ્નપત્ર,અને કી સાથે

✅૨૨-૨૩ ની શાળાકીય  કસોટી ની પરિણામ શીટ, ઉત્તરવહી પ્રશ્નપત્ર, કી સાથે

✅વિદ્યાર્થીઓ ની નોટબુકો,પ્રયોગબુકો,આલેખબુકો મંગાવવી

✅10/12 ના પરિણામ ૨૨-૨૩ ના તૈયાર રાખવા

✅વિવિધ બાહ્ય પરીક્ષામાં કેટલા વિદ્યાર્થી જોડાયા, અને કેટલાને સિદ્ધિ મળી

✅શાળાના મહેકમ ની વિગતો

✅કુલ વિદ્યાર્થી સંખ્યા, હાજર,ગેર હાજર

✅ સમગ્ર સ્ટાફ ની હાજરી જરૂરી,કોઈ ગેરહાજર ન રહે તેની તકેદારી

✅પુસ્તકાલય ના પુસ્તકો ની સંખ્યા,વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકો એ વાંચન કરેલ પુસ્તકો ની સંખ્યા

✅શાળા ટાઈમ ટેબલ, દરેક શિક્ષકો નો અઠવાડિક કાર્યભાર

✅દરેક શિક્ષકો અને આચાર્ય ની લોગબુક

✅શાળા ના બિલ્ડીંગ નું સ્ટ્રક્ચરલ પ્રમાણપત્ર

✅શાળા સ્ટાફનું પોલીસ વેરિફિકેશન

✅સ્કૂલ ડેવલોપમેન્ટ પ્લાન

✅નિદાન કસોટી ની વિગતો

✅ઉપચારાત્મક કાર્ય ની વિગતો

✅smdc/વાલી મંડળ ની વિગતો

✅આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નકશો

✅દરેક વિષય ની અધ્યયન નિષ્પતી ની વિગતો

✅વાલી ને પરિણામ ની જાણ કરતી બાબતો

✅ફાયર સેફટી ની વિગતો

✅પ્રાથમિક સારવાર

✅transportation મેળવતા હોય તો તેની વિગતો

✅વિજ્ઞાન પ્રયોગ શાળાની વિગતો-સાધનોની વિગતો-ઉપયોગીતા

✅શાળામાં આવતા સામયિકો,વર્તમાન પત્રો

✅પ્રાર્થના માં થતી વિવિધ પ્રવૃતિ ની વિગતો

✅શાળામાં ચાલતા વિવિધ મંડળો ની પ્રવૃતિઓ

✅રાજ્યકક્ષા એ થતી પરીક્ષાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ ની ભાગીદારી/સિદ્ધિ

✅શૈક્ષણિક મુલાકાતો

✅રમત ગમત/ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેનાર ની વિગતો,સિદ્ધિ

✅શાળાના કોમ્પ્યુટર ની-ઇન્ટરનેટની સ્થિતિ/વિગતો

✅સ્માર્ટ કલાસ ની વિગતો

✅સ્કૂલ વેબ સાઇટ/એપ્લિકેશન ની વિગતો

✅સ્ટમલેબ ની વિગતો

✅ભાષા તેમજ અન્ય વિષયો ના ખંડ/કોર્નર ની વિગતો

✅વિશેષ રોગ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ ની વિગત

✅શારીરિક અને માનસિક સલામતી ના સાધનો ની વિગતો

✅કલા ઉત્સવ/વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ની વિગતો

✅દરેક પરીક્ષા બાદ લેવાયેલ ઉપચારાત્મક કાર્યની વિગતો

✅DTH / CCTv ની વિગતો

✅વર્ગખંડ નિરીક્ષણ થશે

🔴શાળા કેમ્પસ અને ટોયલેટ ની સાફ સફાઈ 

આટલી બાબતો તૈયાર રાખવી

Mission Schools of Excellence | School Excellence Programme Gujarat

Latest Updates on 26/7/2023

પ્રાથમિક શાળાઓના એક્રીડેશનના મૂલ્યાંકન માળખામાં પરિવર્તન બાબતો પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

પ્રાથમિક શાળાઓના એક્રીડેશનના મૂલ્યાંકનનું નવું માળખું ડાઉન લોડ કરવા અહી ક્લીક કરો.

Latest update on 12 July 2023

સ્કૂલ ઓફ એકસિલન્સ (SOE) અંતર્ગત દરેક શાળાએ ચેક લીસ્ટ નિભાવવા બાબત પરિપત્ર અને ચેક લીસ્ટનો નમૂનો

ગુણોત્સવ 2.0 માટે જરૂરી તમામ ફાઈલ એક જ જગ્યાએ  

👉 શાળાનું બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ ભૌતિક

👉 શાળાનું બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ શૈક્ષણિક 

👉 શાળા વિકાસ યોજના ( SDP )

👉 શાળા આપતિ વ્યવસ્થાપન ફાઈલ 

👉 ગુણોત્સવ માટે સ્કુલ ઇન્સ્પેક્ટર આવે ત્યારે શુ શુ તૈયાર રાખવું . SOE ચેક લીસ્ટ 

👉  બાળકોની માસિક હાજરીની ટકાવારી કાઢવા માટેનું પત્રક 

👉 એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ ધોરણ 3 થી ૫ 

👉 એકમ કસોટી એનાલીસીસ ફાઈલ ધોરણ ૬ થી ૮

👉 FLN /PAT ડેટા માટે આચાર્ય માટેની ફાઈલ  

👉 FLN માટે અગત્યનું મહેસાણા ડાયટનું મોડ્યુલ 

👉 FLN માટે બાળકો માટેની વર્કશીટ દાહોદનું મોડ્યુલ 

👉 FLN પત્રક એક્સેલ ફાઈલમાં 

*ગુણોત્સવ સંદર્ભે કેટલીક યાદી*

SDP

બેઝલાઈન એસેસમેન્ટ,

શાળા સલામતી ફાઇલ

વાલી સંમેલન ફાઈલ

SMC મિટિંગ અને ઠરાવ બુક- બેઝ લાઇન મુદ્દાઓ અને વિકાસાત્મક મુદ્દાઓને મિટિંગ અને ઠરાવમાં આવરી લેવા. વિકાસ ની ચર્ચા કરવી જોઈએ.

ગુણોત્સવ ગ્રેડ પત્રક ફાઇલ,

આચાર્ય લોગબુક

ફોટો ફાઇલ,

એક્ટિવિટી ફાઇલ 

પ્રાર્થના કાર્યક્રમ રજીસ્ટર 

પુસ્તક ઈસ્યુ રજી.

Mdm ચાખણા રજીસ્ટર


રોજનીશી નિયમ મુજબ ક્ષમતા સાથે લખેલ,

વર્ગ તેમજ શાળાનું ટાઈમ ટેબલ ઓફીસ તેમજ કલાસમાં લગાવી રાખવું,

વાર્ષિક અને દૈનિક પાઠ આયોજન,

વર્ગમાં ઈત્તર પ્રવૃત્તિ કરાવતા હોય તો તે ફાઇલ્સ

વાંચન લેખન ગણન ફાઈલ

સત્ર પરીક્ષાના પેપર વાલીની સહી સાથે વાલીને બતાવેલ હોવા જોઈએ.

પત્રક A, B, C , E પરિણામ ફાઇલ

એકમ કસોટી બુક- પુનઃ કસોટી - યોગ્ય રીતે ચકાસેલ અને ક્ષમતા મુજબ , ભૂલ મુજબ નોંધ કરેલ,   

એકમ કસોટી માર્ક પત્રક

 - ઓનલાઈન એન્ટરી પૂરી કરેલ હોવી જોઈએ.

ચિત્રકામ પરીક્ષા અને જ્ઞાનસેતુ- જ્ઞાન સાધના માં પરીક્ષા ફોર્મ ભરેલ હોય. પરીક્ષા અપાવવી. રિઝલ્ટ કોપી સામેલ રાખવી

 ખેલ મહાકુંભ માં ભાગ-વિદ્યાર્થીઓ ની યાદી સામેલ રાખવી. 

વિજ્ઞાન પ્રદર્શન માં ભાગ- 

સ્ટેટ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી પરીક્ષાઓ અપાવવી. 

ખોયા પાયા બોક્સ

અક્ષયપાત્ર - ચણ માટે

રામહાટ પ્રવૃત્તિ

 સફાઈ, ડસ્ટબીન ,પાણી ની સુવિધા, ઉપલબ્ધ  સાધનો.

કિચન ગાર્ડન

ઔષધ બાગ

આ યાદી સૌને ઉપયોગી થાય એ માટે ધો. 1 થી 5 ના અનુભવ ના આધારે મુકેલ છે. 6 થી 8 ધોરણ મુજબનું  કંઈ બાકી રહેતું હોય તો ખ્યાલ નથી.કોઈ યાદી રહી જતી હોય તો આપ સૌ ઉમેરો કરશો. આભાર. 

 👍 સૌને શુભેચ્છાઓ.

Mission Schools of Excellence has been designed to create a strong foundation through a realigned and consolidated school network in the K-12 segment. Mission Schools of Excellence Gujarat Roadmap prepared by Department of Primary & Secondary Education, Government of Gujarat. All schools under the School Excellence Programme will follow a hub-and-spoke model that will support ‘spoke’ schools in improving their quality. Read full details about Schools of Excellence Gandhinagar and Schools Excellence Programme Gujarat from this article.

School Excellence Programme Gujarat or Mission Schools of Excellence is an endeavor to provide world class School Education across all districts, blocks and clusters of the State by transforming schools into:


Mission Schools of Excellence | School Excellence Programme Gujarat

Residential Schools of Excellence: Setting up total of 350 Residential Schools for Grades 6-12 @ minimum of 1 in every taluka. This will be achieved through upgradation of existing schools.

Emerging Schools of Excellence – Transforming existing 6,000 Primary Government Schools @ minimum of 1 in every cluster. Priority will be given to schools having >300 Students.

Aspirational Schools of Excellence – Transforming existing 9000 Primary Government Schools with >150 Students and 5000 Secondary & Higher Secondary Government and Grant-in-Aid Schools.

Read full details about Schools Excellence Programme Gujarat.

Residential Schools Of Excellence

350 Schools

Minimum of 1 in every Block

Grades 6-12 with Boys & Girls Hostel Facility

350 Schools for Grades 6-12 with Hostel facilities for Boys and Girls.

Every school will have 300 Students’ capacity.

Meritorious Students will be enrolled based on the entrance test.

Minimum 50% seats will be reserved for Girls.

1,00,000+ Meritorious Students will be benefitted across the state, spread across all 250 talukas.

Development Plan

State of the art-civilInfrastructure

English Language Lab

Sporting Equipment

Resource Room for Children with Special Needs

Environmental Lab

Playground & Garden

Smart Classrooms

Library

STEM Labs

Computer Labs

Science Labs

Effective Teaching & Learning

Specialized Subject Teachers

Teachers for Sports, Drawing, Music

Distinctive instructional approach

Customised training programmes by School Leadership Institute and GCERT

Pedagogical Insights and Remedial Support by Science of Learning Institute

was in surgery when his message came.  Many friends complain that I read messages too late.  I also read the government's message too late today.  I read the invitation from NHP (NATIONAL HEALTH PORTAL) to give the covid vaccine when the time for vaccination was about to expire.  I called the place written in the message, and the response was very happy, "Even if it's late, come on."

Thus, I have no other qualification than the title of 'Frontline Worker' given by the nation.  I have not fought a war by going to the border, nor have I made a name for the nation in any field.  I am an ordinary citizen earning for my family and seeking security in the country.

While going for the vaccine, I was constantly asked, "Do I really deserve this privilege from the nation?"  What national duties have I performed before the nation demanded this vaccine?  An arrogant man inside me was constantly telling me that the nation had not done you any favors by vaccinating you.  This is your right.  Every citizen has a right.

So on the other hand some thoughtful citizen inside me was telling me that before you demanded your rights from the government, what did you do for the nation?  Nimit, this star is not right.  This is the generosity shown by the nation.

As the vaccination process progressed, generosity and benevolence became stronger.  He greeted me warmly and cheerfully at the vaccination site.  Confirmed my name in the registration.  Be careful not to waste my time.

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !