આજે Dpeo શ્રી સાથેની નિયામક સાહેબની V.C. ના મુદ્દા

Pravin Dabhani
0

 આજે Dpeo શ્રી સાથેની નિયામક સાહેબની V.C. ના મુદ્દા

સેટઅપ અને ભરતી અંગેની વિડિયો કોન્ફરન્સ તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૩ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે માન.એમ.આઇ. જોષી સાહેબશ્રી, પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક નાં અધ્યક્ષ સ્થાને યોજવામં આવેલજેમા નીચે મુજબની સુચનાઓ આપવામાં આવી

1. સેટઅપનાં ૧ થી ૧૧ પત્રકો અને ૪૦% દિવ્યાંગ બાળકોનું પત્રકની ચકાસણી કરી તૈયાર કરવાં અને દિવ્યાંગ બાળકનું પત્રક દિવ્યાંગ બાળકનાં નામ સાથે શાળાના ડાયસ કોડ સાથેની માહિતી આપવાની રહેશે.

2. TPEO એ જાતે સેટઅપ પત્રકોનું વેરીફીકેશન કરવાનું રહેશે

3. જે-તે શાળાનાં વિદ્યાર્થી બોર્ડર સંખ્યાની બોર્ડરનાં કારણે સેટઅપમાં વધારો થતો હોય તો તેવી શાળાનાં પત્રક અને શાળાની ચકાસણી DPEOએ જાતે કરવાની રહેશે

4. તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ વિદ્યાર્થી હાજરી પત્રકની તારીજ અને જી.આર(વય પત્રક)નાં તારીજ વાળા છેલ્લાં પેઇજની દરેક શાળાની કોપી મેળવવાની રહેશે

5. જે બાળકની CTS ડેટામાં એન્ટ્રી રહી ગઇ છે અને આ બાળક ખરેખર શાળામાં અભ્યાસ કરતાં હોય તો તેની વિગત સાથે શાળાવાઇઝ શાળાનાં ડાયસ કોડ સાથે પત્રકો ગાંધીનગર જે તારીખ આપવામાં આવે તે તારીખે હાર્ડકોપી સાથે DPEO કચેરીએ હાજર રહેવાનું રહેશે અને તેવી જ રીતે ખોટી સંખ્યાની વિદ્યાર્થીઓનું ઘટાડાપત્રક પણ લઇ જવાનું રહેશે

6. સેટઅપ મંજુર થયાં બાદ કોઇપણ ફેરફાર થશે નહીં

7. દિવ્યાંગતામાં જે પ્રકાર બતાવ્યા હોય તેની જ માહિતી આપવાની છેઆવાં બાળકોની સંખ્યા માંથી બાદ કરવાની નથી.

સેટઅપ

8. સેટઅપમાં જે શાળામાં જે દિવ્યાંગ બાળકો છે અને અભ્યાસ કરે છે તેની માહિતી આપવાની રહેશે

9. જે શાળામાંથી બદલીનો ઓર્ડર થયો છે તે જગ્યા ખાલી બતાવવાની રહેશે અને જે શાળામાં ઓર્ડર થયો તે જગ્યા ભરેલી બતાવવાની છે

10. તાલુકા આંતરિક/જિલ્લા ફેરબદલીનાં જે શિક્ષકનાં ઓર્ડર થયેલ છે ૫૦% નિયમને ધ્યાને રાખી જો શિક્ષક છૂટા ન થયા હોય તો એકતરફી શિક્ષકોને સંબંધિત TPEO, DPEO એ છૂટા કરી દેવાનાં છે

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

આજની શિક્ષણ વિભાગની કોન્ફરન્સ ના મુદ્દા વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો 

Have fun as you learn to read English & more with the magic of your voice

Read Along (formerly Bolo) is a free and fun speech based reading tutor app designed for children aged 5 and above.

It helps them improve their reading skills in English and many other languages (Hindi, Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish & Portuguese) by encouraging them to read aloud interesting stories and collect stars and badges together with "Diya", the friendly in app assistant. 


Diya listens to children when they read and offers realtime positive feedback when they read well and helps them out when they get stuck - even when offline & without data!


Features: 

• Works Offline : Once downloaded, it works offline, so it does not use any data.

• Safe : Since the app is made for children, there are no ads, and all sensitive information stays only on the device. 

• Free: The app is completly free to use and has a vast library of books with different reading levels from Pratham Books, Katha Kids & Chhota Bheem, with new books added regularly. 

• Games: Educational games within the app, make the learning experience fun. 

• In-App Reading Assistant: Diya, the in-app reading assistant helps children read out loud and provides positive reinforcement when they read correctly, and help wherever they get stuck. 

• Multi Child Profile: Multiple children can use the same app and create their individual profiles to track their own progress.

• Personalised: The app recommends the right level of difficulty books to each child depending on their reading level.


Languages available :

With Read Along, children can read a variety of fun and engaging stories in different languages including:

• English

• Hindi (हिंदी)

• Bangla (বাংলা) 

• Urdu (اردو) 

• Telugu (తెలుగు) 

• Marathi (मराठी) 

• Tamil (தமிழ்) 

• Spanish (Español) 

• Portuguese (Português)

With just 10 minutes of fun & practice every day, inspire your child to become a reading star for life! 

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !