તમારા રસોડામાં શિયાળા દરમ્યાન ગેસ વધુ વપરાઈ જાય છે તો અજમાવો આ ઉપયોગી ટીપ્સ, ગેસ અને સમય બંને બચી જશે.

Pravin Dabhani
0

તમારા રસોડામાં શિયાળા દરમ્યાન ગેસ વધુ વપરાઈ જાય છે તો અજમાવો આ ઉપયોગી ટીપ્સ, ગેસ અને સમય બંને બચી જશે. 

શિયાળા દરમ્યાન આપણને નવી નવી વાનગીઓ બનાવીને ખાવા જોઈએ છે. સાથે તમે પીવા માટે પણ હૂંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો છો. ગીઝર માટે પણ ગેસનો ઉપયોગ કરો છો. શિયાળા દરમ્યાન દરેકના ઘરમાં ગેસ નો વપરાશ વધી જાય છે અને ગેસ નો ખર્ચ વધી જાય છે. અહી ઘણી બધી ટીપ્સ આપેલ છે જેની મદદથી તમે ગેસ, પૈસા અને સમય બચાવી શકો છો. 


Car management, fuel prices, consumption, expenses, mileage log, GPS tracker


Fuelio is application to track your mileage, fuel consumption and costs. Using this app you can track car expenses, auto service, your fill-ups, consumption, car's mileage, costs and fuel prices. You can also use our GPS tracker to save your routes automatically.


🛣 See the overview of mileage, gas costs for one or more vehicles. Supports different fuel types and now also bi-fuel vehicles. Can visualize your fill-ups on Google map.

Gas prices - crowdsourcing

⛽️ The app will also show you fuel prices and nearest gas stations.


Fuelio is using full tank algorithm to calculate fuel consumption. Thanks to this, the app can calculate how many litres/gallons of fuel you have used between fill-ups. When you buy fuel just enter the amount you purchased and your current odometer value. Fill-up will calculate your fuel economy/efficiency, maintain a log of your purchases, and display plots and statistics for your data.

The app provides statistics as total and average number of fill-ups, fuel costs and mileage in a nice-looking, easy to use interface and in visual charts.


Fuelio app stores your data locally but any time you want, you can connect it to the cloud (Dropbox, Google Drive) and make sure you won’t loose your data even after loosing or crashing your device.


Trip Log - GPS tracker

You can manually or automatically track your trips (with GPS).

Register your trip and see its real cost with some summary and map preview. You can also save your routes to GPX format.


FEATURE LIST:

- Easy and clean design

- Mileage log (track your fill-ups, gas costs, fuel economy, partial fill-ups, gps location)

- Costs tracking (auto service)

- Vehicle management - fuel costs

- Multiple vehicles

- Bi-fuel vehicle tracking (with two tanks eg. Gasoline + LPG)

- Useful statistics (total statistics, fill-ups, costs, average, fuel economy stats)

- Distance unit: kilometres, miles

- Fuel unit: litres, us gallons, imperial gallons

- Import/Export to SD (CSV)

- Show your fill-ups on Google Map

- Charts (fuel consumption, fuel costs, monthly costs...)

- Dropbox Backup

- Google Drive Backup 

- Reminders (date, odo counter)

- Flex vehicles support

શિયાળા દરમ્યાન આપણને નવી નવી વાનગીઓ બનાવીને ખાવા જોઈએ છે. સાથે તમે પીવા માટે પણ હૂંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો છો. ગીઝર માટે પણ ગેસનો ઉપયોગ કરો છો. શિયાળા દરમ્યાન દરેકના ઘરમાં ગેસ નો વપરાશ વધી જાય છે અને ગેસ નો ખર્ચ વધી જાય છે. અહી ઘણી બધી ટીપ્સ આપેલ છે જેની મદદથી તમે ગેસ, પૈસા અને સમય બચાવી શકો છો. 

અગત્યની લીંક

ઉપયોગી ટીપ્સ માટે અહીં ક્લિક કરો. 

NOW PRO FEATURES ARE FREE (no ads!):

Dropbox Sync (official API)

Auto-backup with Dropbox (while adding fill-ups or costs)

Google Drive Backup (official APIv2)

Auto-backup with Google Drive (while adding fill-ups or costs)

Shortcut (widget) for faster fill-ups adding

Costs module you can track other expenses of your car (not only fuel)

Cost stats - you can define your own category (like service, maintenance, insurance, wash, parking...)

Summary and each category stats

Cost charts (fuel vs other costs, categories, total monthly costs)

Reporting module - create report for your car, save it to TEXT file and share it!


You can find us:

Official site: http://fuel.io

Facebook: https://goo.gl/XtfVwe 

Twitter: https://goo.gl/e2uK71

Vehicle Fuel Saving, Cost per Km, Insurance Agents Tool, Reminders, Fuel prices


FUEL abc – An innovative solution for fuel-saving, vehicle management: Insurance Agents Tool For Reminders, DL RC PUC Aadhar, Trip Cost Estimate & Summary, Fuel Prices, Emergency Numbers.


© 2021@ Saint Sita Ram Innovation Lab Private Limited (All rights reserved)


FUEL abc Features:


1. FUEL EFFICIENCY TRAINING - Fuel abc informs mileage (and Cost/km) of your vehicle for each speed. Fuel abc app trains the user to pick cost/km as per his/her choice to optimize Fuel bill and Time. Reduce your Fuel bill up to 30%.


2. FUEL PRICES IN STATES (INDIA ONLY) - Get Petrol/Diesel daily price update at 7 am. Fill your Tank wherever cheap fuel is available.


3. REMINDERS - Get Insurance, RC, DL, PUC, EMI reminders 30 days before the due date. Save Time, Fine due to delay, Challan amount due to non-compliance of rules.


4. DEALERSHIP OFFER - Insurance Agents/shopkeepers/ any business person/ FUEL abc customer can become a dealer of FUEL abc app by paying ₹ 200 only. Benefits to FUEL abc dealers are 30% commission, enhanced goodwill in the market.


5. TRIP SUMMARY - Get Speed Graphs with Minimum, maximum & Average speed in a journey. Records of Journey. Improves Driving skills with an objective to save fuel and reduce maintenance cost.


6. HEADS UP DISPLAY - Projects Speed/Mileage on windshield at night. Use your smartphone to upgrade your car to the next generation model.


7. TRIP FUEL COST ESTIMATE - Find Trip fuel cost estimate for 3 vehicles. Pick the most efficient vehicle and fill the fuel tank as per need.


8. VEHICLE COST ANALYTICS - Weekly/Monthly cost analytics for your vehicle: Fuel Cost/Km, Insurance/Km, Service Cost/Km, Total cost/Km. Take a decision to use a personal Car or a Taxi whatever is suitable.


9. LOG BOOK - Manage Fuel bills, service cost etc.


10. EMERGENCY NUMBERS (INDIA ONLY) - Easy dial of Emergency Helpline numbers (Police, ambulance, fire) issued by Govt. of India in public interest. Saves Life.


Other features:


• SAY NO TO USERNAMES AND PASSWORDS - 

FUEL abc allows you to login with your phone number and Vehicle Registration Number. So don’t bother to remember yet another username or password.


• WORKS OFFLINE TOO -

You may turn off your internet connection but the fuel ABC will run seamlessly. 


• FUEL EFFICIENCY TRAINING-

Fuel abc informs mileage (and Cost/km) of your vehicle for each speed. Fuel abc app trains the user to pick cost/km as per his/her choice to optimize Fuel bill and Time. Reduce your Fuel bill up to 30%.The values of mileage at different speeds are tested as per the BIS standards.


• FUEL COST PER KM IN ₹ -

Gives running cost estimation for your vehicle in ₹/Km at each speed. E.g. 2.9 ₹/km at 40 km/h, 3.7 ₹/km at 80 km/hr. Helps user to reduce fuel expenses. The fuel prices are as per the actual price in given state. Daily Updates.


• DAILY FUEL PRICE INFORMATION -

Gives information about the fuel price of all states. Updated daily. 


• SUGGEST CORRECT GEAR -

Gives information about the correct gear to be used at all speeds. Correct gear-speed combination reduces maintenance cost


• GIVES INSTANTANEOUS SPEED - 

It gives Audio and Video display of instantaneous speed values calculated from GPS.


• DISPLAYS INFORMATION IN 3 FORMATS -

Displays information in 3 formats. Meter, Table and Digital view.


• VOICE ASSISTANCE - 

Voice assistance to promote hands free use of mobile app. The Voice assistance is available in 5 languages Hindi, English, Gujarati, Tamil and Assamese.BENEFITS:-


•Saves fuel upto 30%

•Helps Reducing vehicular air pollution upto 30%

• Easy Vehicle Management

•It will result in low fuel consumption and low maintenance cost due to less wear and tear of vehicle.

•Effective life of vehicle will also increase.

•Even old vehicles will become less polluting.

•Safer driving on roads. 

•Driver training tool to save fuel and to reduce maintenance cost.


 © 2021@ Saint Sita Ram Innovation Lab Private Limited (All rights reserved)

Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !