ધોરણ 3 થી 12 માં શનિવારની એકમ કસોટી, પુનઃકસોટી, ઉપચારાત્મક કાર્ય અને ઓનલાઈન એન્ટ્રીથી શિક્ષણ પર અસર

Pravin Dabhani
0

ધોરણ 3 થી 12 માં શનિવારની એકમ કસોટી, પુનઃકસોટી, ઉપચારાત્મક કાર્ય અને ઓનલાઈન એન્ટ્રીથી શિક્ષણ પર અસર 

✅ Search a bot you chatted with by its name on the Chat page to view along with date and time.


✅ Report, archive/unarchive, or block/unblock a bot as required.


✅ Can't find a bot in the Discover page? Search for it by its name on the Discover page.


✅ Read FAQs in settings to know answers for all of your questions.


✅ View indicators to show new bots on Discover and new messages from bots. 

ધોરણ 3 થી 12 માં શનિવારની એકમ કસોટી, પુનઃકસોટી, ઉપચારાત્મક કાર્ય અને ઓનલાઈન એન્ટ્રીથી શિક્ષણ પર અસર 

*રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત*

         *એકમ કસોટી સર્વે*

ગુજરાત રાજ્યની ધોરણ ૩ થી ૧૨ ની સરકારી તેમજ ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં લેવાતી એકમ કસોટી બાબતનું સર્વે ફોર્મ

        રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ ગુજરાત વિદ્યાર્થીઓના મુલ્યાંકનના વિરોધમાં નથી. વર્તમાન સ્થિતિમાં એકમ કસોટીના અતિશય ભારણ તથા દરેક વિદ્યાર્થીના ગુણ ઓનલાઈન કરવાની કામગીરીથી શિક્ષક વર્ગખંડ માટે ઓછો સમય આપી શકે છે. આ કારણસર ઓનલાઈન સર્વે કરવાની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થઇ છે. માટે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલ દરેક વ્યક્તિ આ સર્વે ફોર્મ ભરે એ જરૂરી છે.


*🌷ખાસ નોંધ:- તા. 15/02/2023 ના રાતના 12:00 કલાક સુધી સર્વે ફોર ભરી શકશે.🌷*


ફોર્મ ભરવા માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

*CLICK HEERE*

👇🏻👇🏻👇🏻

https://forms.gle/inkrgBkAYWbeNPQv9 

Recover your lost or deleted photos and videos with DiskDigger!


DiskDigger can undelete and recover lost photos, images, or videos from your internal memory or external memory card. Whether you accidentally deleted a photo, or even reformatted your memory card, DiskDigger's powerful data recovery features can find your lost pictures and videos, and let you restore them.


You can upload your recovered files directly to Google Drive, Dropbox, or send them via email. The app also allows you to save the files to a different local folder on your device.


Note: DiskDigger requires the "Access all files" permission on your device, to be able to search all locations on the device for lost and recoverable photos. When you are asked for this permission, please enable it so that DiskDigger can search your device most effectively.


* If your device is not rooted, the app will perform a "limited" scan for your deleted photos or videos by searching your cache and thumbnails.


* If your device is rooted, the app will search all of your device's memory for any trace of photos, as well as videos!


* After the scan is complete, tap the "Clean up" button to permanently delete any items that you no longer need (currently an experimental feature, available only in the Basic Scan).


* You can also use the "Wipe free space" option to erase the remaining free space on your device, so that any deleted files can no longer be recoverable.


For complete instructions, please see http://diskdigger.org/android


If you need to recover more types of files besides photos and videos, try DiskDigger Pro!

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !